A A A

Końcówki

Wyposażone domyślnie w dwie końcówki markery COPIC Classic można wzbogacić o dodatkową gamę zakończeń umożliwiającą uzyskanie efektów niedostępnych przy pomocy standardowego wyposażenia.

Każdemu tworzącemu rysunki przy pomocy markerów Classic z pewnością przyda się większa różnorodność i swoboda twórcza uzyskana dzięki dziewięciu różnym zakończeniom markera w tym końcówce imitującej pędzel.

Pozostałe pisaki: Sketch, Ciao i Wide również podlegają regule wymiany końcówek lecz w ograniczonym zakresie. Niemniej, ważne jest to, iż bez problemu można zużytą końcówkę zastąpić nową.