A A A

COPIC AWARD 2023COPIC AWARD 2023
spacer
punkt spacer O KONKURSIE COPIC AWARD
  spacer Sztuka nie posiada granic. Kreatywność nie zna limitów! Używajmy COPIC-ów!

COPIC AWARD jest międzynarodowym konkursem opartym na koncepcji twórczej rywalizacji między artystami z całego świata posługującymi się narzędziami Copic. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii online, co pozwoli uczestnikom na dzielenie się swoimi pracami z szeroką publicznością oraz na oglądanie prac innych uczestników, pochądzących z odmiennych kultur i różnych części globu.

Mile widziani są wszyscy artyści Copic – bez względu na wiek, narodowość czy styl uprawianej sztuki.

Informacje o oceniających prace dostępne na stronie konkursu: PRIZES & JUDGES.
spacer spacer spacer
punkt spacer NAGRODA GŁÓWNA
  spacer Zwycięzca nagrody głównej (Grand Prize) – jeden twórca – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 USD oraz luksusowy zestaw materiałów plastycznych, w tym kompletny zestaw 358 kolorów Copic Sketch, pamiątkowe trofeum i inne dodatki.
spacer spacer spacer
punkt spacer NAGRODY DODATKOWE
  spacer Drugie miejsce (2 osoby) – nagroda pieniężna w wysokości 1000 USD, pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch, pamiątkowe trofeum i inne dodatki.
  spacer Nagrody sędziowskie (5 osób) – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej opatrzony autografem sędziego oraz inne dodatki.
  spacer Finaliści – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  spacer Future Generation Art Prize – Grand Prize (Nagroda dla Młodzieży) (1 osoba) – pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch i inne dodatki.
  spacer Future Generation Art Prize (Nagroda dla Młodzieży) (100 osób) – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  spacer * Zwycięscy Nagrody dla Młodzieży – zostaną wybrani spośród kandydatów, którzy w momencie zgłoszenia mają 18 lat lub mniej.
  spacer Nagroda Social Media (1 osoba) – zestaw 180 markerów COPIC Ciao.
  spacer * Obserwuj COPIC AWARD (@copic_award). Pokaż zdjęcie swojej pracy (do 3 obrazów z tej samej pracy) na Instagramie, z następującymi hashtagami zawartymi w podpisie: #copicaward2023 #copicaward_insta
spacer spacer spacer
punkt spacer REJESTRACJA
  spacer Okres zapisów na konkurs: 1 LIPCA 2022 – 15 WRZEŚNIA 2022.
spacer spacer spacer
punkt spacer KRYTERIA KWALIFIKACJI
  spacer Nie ma ograniczeń dotyczących narodowości, wieku, doświadczenia artystycznego, miejsca zamieszkania itd. Wnioskodawcy muszą być indywidualnymi artystami, a nie grupami twórców.
spacer spacer spacer
  spacer Zgłoszenie ogranicza się do dzieł, które nie zostały do tej pory upublicznione w ramach innego konkursu lub wystawy (z wyłączeniem wystaw osobistych oraz własnych stron mediów społecznościowych).
spacer spacer spacer
  spacer * Wszelkie prace, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby (np. plagiat, naśladowanie), zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
spacer spacer spacer
punkt spacer KRYTERIA PRACY KONKURSOWEJ
  spacer Twoja praca konkursowa musi być wykonana przy użyciu produktów marki Copic.
spacer spacer spacer
  spacer Zgłaszana do konkursu praca powinna mieścić się rozmiarze: długość - 420 mm (L) x szerokość - 297 mm (W) x wysokość - 300 mm (H), przy maksymalnym ciężarze do 5kg.
spacer spacer spacer
  spacer W przypadku materiału bazowego pracy, delikatne materiały, takie jak np.: ceramika lub szkło, są ZABRONIONE.
spacer spacer spacer
  spacer Konkurs nie ma kategorii, nie ma konkretnego tematu - nie chcemy ograniczać Państwa twórczej wyobraźni!
spacer spacer spacer
  spacer Każdy biorący udział w konkursie może nadesłać tylko jedną pracę.
spacer spacer spacer
  spacer Wszelkie prace nadesłane na konkurs, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby (np. plagiat, naśladowanie), zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
spacer spacer spacer
  spacer Zdjęcia z Twojego zgłoszenia mogą być wykorzystane w przyszłych materiałach promocyjnych Copic (drukowanych i online).
spacer spacer spacer
  spacer Wszyscy wnioskodawcy poniżej 13 roku życia wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
spacer spacer spacer
punkt spacer Rejestracja i więcej informacji na stronie copicaward.com Rozszerzone informacje: PDF.
stopka