A A A

COPIC AWARD 2022O KONKURSIE COPIC AWARD
  Sztuka nie posiada granic. Kreatywność nie zna limitów! Kopikujmy!

COPIC AWARD jest międzynarodowym konkursem opartym na koncepcji twórczej rywalizacji między artystami z całego świata posługującymi się narzędziami Copic. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii online, co pozwoli uczestnikom na dzielenie się swoimi pracami z szeroką publicznością oraz na oglądanie prac innych uczestników, pochądzących z odmiennych kultur i różnych części globu.

Mile widziani są wszyscy artyści Copic – bez względu na wiek, narodowość czy styl uprawianej sztuki.

Informacje o oceniających prace dostępne na stronie konkursu: PRIZES & JUDGES.
NAGRODA GŁÓWNA
  Zwycięzca nagrody głównej (Grand Prize) – jeden twórca – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 USD oraz luksusowy zestaw materiałów plastycznych, w tym kompletny zestaw 358 kolorów Copic Sketch, pamiątkowe trofeum i inne dodatki.
NAGRODY DODATKOWE
  Drugie miejsce (2 osoby) – nagroda pieniężna w wysokości 1000 USD, pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch, pamiątkowe trofeum i inne dodatki.
  Nagrody sędziowskie (5 osób) – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej opatrzony autografem sędziego oraz inne dodatki.
  Finaliści – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  Future Generation Art Prize – Grand Prize (Nagroda dla Młodzieży) (1 osoba) – pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch i inne dodatki.
  Future Generation Art Prize (Nagroda dla Młodzieży) (100 osób) – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  * Zwycięscy Nagrody dla Młodzieży – zostaną wybrani spośród kandydatów, którzy w momencie zgłoszenia mają 18 lat lub mniej.
  Nagroda Social Media (1 osoba) – zestaw 180 markerów COPIC Ciao.
  * Obserwuj COPIC AWARD (@copic_award). Pokaż zdjęcie swojej pracy (do 3 obrazów z tej samej pracy) na Instagramie, z następującymi hashtagami zawartymi w podpisie: #copicaward2021 #copicaward_insta
REJESTRACJA
  Okres zapisów na konkurs: 1 LIPCA 2022 – 15 WRZEŚNIA 2022.
KRYTERIA KWALIFIKACJI
  Nie ma ograniczeń dotyczących narodowości, wieku, doświadczenia artystycznego, miejsca zamieszkania itd. Wnioskodawcy muszą być indywidualnymi artystami, a nie grupami twórców.
  Zgłoszenie ogranicza się do dzieł, które nie zostały do tej pory upublicznione w ramach innego konkursu lub wystawy (z wyłączeniem wystaw osobistych oraz własnych stron mediów społecznościowych).
  * Wszelkie prace, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby (np. plagiat, naśladowanie), zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
KRYTERIA PRACY KONKURSOWEJ
  Twoja praca konkursowa musi być wykonana przy użyciu produktów marki Copic.
  Zgłaszana do konkursu praca powinna mieścić się rozmiarze: długość - 420 mm (L) x szerokość - 297 mm (W) x wysokość - 300 mm (H), przy maksymalnym ciężarze do 5kg.
  W przypadku materiału bazowego pracy, delikatne materiały, takie jak np.: ceramika lub szkło, są ZABRONIONE.
  Konkurs nie ma kategorii, nie ma konkretnego tematu - nie chcemy ograniczać Państwa twórczej wyobraźni!
  Każdy biorący udział w konkursie może nadesłać tylko jedną pracę.
  Wszelkie prace nadesłane na konkurs, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby (np. plagiat, naśladowanie), zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
  Zdjęcia z Twojego zgłoszenia mogą być wykorzystane w przyszłych materiałach promocyjnych Copic (drukowanych i online).
  Wszyscy wnioskodawcy poniżej 13 roku życia wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Rejestracja i więcej informacji na stronie copicaward.com Rozszerzone informacje: PDF.