A A A

COPIC AWARD 2020O KONKURSIE COPIC AWARD
  COPIC AWARD to konkurs, który daje możliwość dzielenia się różnorodnymi dziełami sztuki stworzonymi przy użyciu produktów Copic. Łączy fanów Copic z całego świata, we wzajemnej inspiracji, pozwalając cieszyć się wspólnym twórczym doświadczeniem. W konkursie może uczestniczyć każdy, bez względu na wiek, narodowość lub gatunek (istoty pozaziemskie również mogą wziąć udział :) ).
NAGRODA GŁÓWNA
  Nagroda pieniężna w wysokości 3000 USD. Zaproszenie na ceremonię rozdania nagród w Tokio (w tym bilety lotnicze w obie strony i zakwaterowanie). Pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch.
NAGRODY DODATKOWE
  Drugie miejsce (2 osoby) – nagroda pieniężna w wysokości 1000 USD. Zaproszenie na ceremonię rozdania nagród w Tokio (w tym bilety lotnicze w obie strony i zakwaterowanie). Pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch.
  Nagrody sędziowskie (5 osób) – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  Finaliści – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  Future Generation Art Prize (Nagroda dla Młodzieży) (1 osoba) – pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch.
  Future Generation Art Prize (Nagroda dla Młodzieży) (100 osób) – zestaw markerów COPIC Edycji Specjalnej.
  *Zwycięscy Nagrody dla Młodzieży – zostaną wybrani spośród kandydatów, którzy w momencie zgłoszenia mają 18 lat lub mniej.
  Nagroda Social Media (1 osoba) – zestaw 180 markerów COPIC Ciao.
*Obserwuj COPIC AWARD (@copic_award). Pokaż zdjęcie swojej pracy (do 3 obrazów z tej samej pracy) na Instagramie, z następującymi hashtagami zawartymi w podpisie: #copicaward2020 #copicaward_insta
REJESTRACJA
  Okres zapisów na konkurs: 01 MAJ 2020 – 30 CZERWIEC 2020.
KRYTERIA KWALIFIKACJI
  Nie ma ograniczeń dotyczących narodowości, wieku, doświadczenia artystycznego, miejsca zamieszkania itd. Wnioskodawcy muszą być indywidualnymi artystami, a nie grupami twórców.
  Zgłoszenie ogranicza się do dzieł, które nie zostały do tej pory upublicznione w ramach innego konkursu lub wystawy (z wyłączeniem wystaw osobistych oraz własnych stron mediów społecznościowych).
  *Wszelkie prace, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby, zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
KRYTERIA PRACY KONKURSOWEJ
  Twoja praca konkursowa musi być wykonana przy użyciu produktów marki Copic.
  Zgłaszana do konkursu praca powinna mieścić się rozmiarze: długość - 420 mm (L) x szerokość - 297 mm (W) x wysokość - 300 mm (H), przy maksymalnym ciężarze do 5kg. (wymiary pracy konkursowej zmieniły się względem ubiegłego roku)
  W przypadku materiału bazowego pracy, prosimy NIE UŻYWAĆ delikatnych materiałów, takich jak ceramika lub szkło.
  Konkurs nie ma kategorii, nie ma konkretnego tematu - nie chcemy ograniczać Państwa twórczej wyobraźni!
  Jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
  Wszelkie prace nadesłane na konkurs, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby, zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
  Zdjęcia z Twojego zgłoszenia mogą być wykorzystane w przyszłych materiałach promocyjnych Copic (drukowanych i online).
  Wszyscy wnioskodawcy poniżej 13 roku życia wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Rejestracja i więcej informacji na stronie copicaward.com Rozszerzone informacje: PDF.