A A A

COPIC AWARD 2019O KONKURSIE COPIC AWARD
  COPIC AWARD jest konkursem mającym na celu stworzenie w internecie przestrzeni do dzielenia się różnorodnymi formami twórczości powstałymi dzięki narzędziom systemu Copic oraz łączenie fanów marki Copic na całym świecie, wymianę inspiracji i jeszcze lepszą, wspólną, twórczą zabawę.
NAGRODA GŁÓWNA
  Nagroda pieniężna w wysokości 5000 USD, zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród w Tokio (w tym bilety lotnicze w obie strony i zakwaterowanie) oraz pełny zestaw 358 markerów Copic Sketch.
NAGRODY DODATKOWE
  Zostaną również przyznane nagrody sędziowskie i inne nagrody specjalne (w tym nagroda U-18, dla Twórców do lat osiemnastu).
REJESTRACJA
  Okres zapisów na konkurs: 03 GRUDZIEŃ 2018 – 01 MARZEC 2019.
KRYTERIA KWALIFIKACJI
  Nie ma ograniczeń dotyczących narodowości, wieku, doświadczenia artystycznego, miejsca zamieszkania itd. Wnioskodawcy muszą być indywidualnymi artystami, a nie grupami twórców.
  Zgłoszenie ogranicza się do dzieł, które nie zostały do tej pory upublicznione w ramach innego konkursu lub wystawy (z wyłączeniem wystaw osobistych oraz własnych stron mediów społecznościowych).
  *Wszelkie prace, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby, zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
KRYTERIA PRACY KONKURSOWEJ
  Twoja praca konkursowa musi być wykonana przy użyciu produktów marki Copic.
  Zgłaszana do konkursu praca powinna mieścić się rozmiarze: długość - 594 mm (L) x szerokość - 420 mm (W) x wysokość - 300 mm (H), przy maksymalnym ciężarze do 5kg.
  W przypadku materiału bazowego pracy, prosimy NIE UŻYWAĆ delikatnych materiałów, takich jak ceramika lub szkło.
  Konkurs nie ma kategorii, nie ma konkretnego tematu - nie chcemy ograniczać Państwa twórczej wyobraźni!
  Jeden Twórca może nadesłać tylko jedną pracę.
  Wszelkie prace nadesłane na konkurs, które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby, zostaną zdyskwalifikowane. Obowiązkiem rejestrującego się w konkursie jest wcześniejsze sprawdzenie wątpliwości.
  Zdjęcia z Twojego zgłoszenia mogą być wykorzystane w przyszłych materiałach promocyjnych Copic (drukowanych i online).
Rejestracja i więcej informacji na stronie copicaward.com